We zien uit naar jouw aanwezigheid bij onze jaarlijkse Ernst Hijmanslezing op 22 januari 2018 op Landgoed 'De Horst'/De Baak in Driebergen. Een impuls voor het maatschappelijk debat over de professie van organisatieadviseurs. Dit jaar is het thema: ‘De impact van de 4e industriële revolutie op ondernemen, werk en werkenden’.

 Programma
- Welkom Margreet Xavier, DB-lid Ooa
- Nieuwjaarstoespraak Jan Willem Kradolfer, bestuursvoorzitter Ooa
- Ernst Hijmanslezing
- Afsluiting, borrel incl. warme maaltijd

Sprekers
Dr. Robert Went, econoom en werkzaam bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), neemt ons mee in de digitale revolutie met een pleidooi voor een inclusieve robotagenda: mensen met robots laten samenwerken in plaats van zo veel mogelijk werk door robots laten overnemen. De conclusie op basis van het WRR-onderzoek ‘De robot de baas - De toekomst van werk in het tweede machinetijdperk (2015)’ vind je op https://www.wrr.nl/publicaties/verkenningen/2015/12/08/de-robot-de-baas

John Blankendaal, Managing Director Brainport Industries bij Brainport Eindhoven, laat vervolgens zien hoe je de kansen die de 4e industriële revolutie biedt, in de praktijk kunt benutten. Centraal staat de manier waarop de samenwerking georganiseerd wordt. Met o.a. accent op opleiding, vrijheidsgraden (zelfsturing) en netwerkvormen die ontstaan door een nieuw intelligent hulpmiddel en welke effect dat heeft op de bedrijven in de praktijk.

Introducés welkom
We nodigen je hiermee van harte uit en stellen het zeer op prijs als je een jonge introducé (student, jonge collega) meeneemt. Deelname is kosteloos voor Ooa-leden en introducés.
Jouw introducé kan zich aanmelden via 
deze link.

Kosten
De Ernst Hijmanslezing is gratis toegankelijk voor leden en introducees van de Ooa. Je kunt direct aanmelden door naar
de website te gaan.

Mocht het onverhoopt zo zijn, dat uw agenda het toch niet toelaat om maandag 22 januari a.s. naar Driebergen te komen, meld je dan af via ‘mijn Ooa’. Indien je afwezig bent zonder afmelding, dan worden er no-show kosten ad € 50,- in rekening gebracht

Tot ziens op 22 januari a.s.!

De Ernst Hijmanslezing wordt mogelijk gemaakt door:

sponsors nieuw